Identificatie van paardachtigen : artikelen 27 en 28 verordening 2015/262 – stempel deel C, sectie 1 van het paspoort

Nota ter attentie van de identificeerders belast met het controleren van een paardachtige met een paspoort uitgereikt in een andere lidstaat dan België

Hierbij vindt u de regels waaraan men zich dient te houden om in regel te zijn met de vereisten betreffende de registratie in de centrale gegevensbank (horseid) van de paspoorten afgeleverd voor paardachtigen afkomstig uit een andere lidstaat dan België.

Wettelijke basis  (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen):

  • Artikel 27(2): voert de verplichting in om het paspoort te registreren bij de bevoegde instantie van afgifte in België en beschrijft de verschillende scenario’s aangaande het moment waarop dit dient te gebeuren alsook de afwijkingen ;
  • Artikel 27(3) : specificeert wie de instantie van afgifte is die belast is met de registratie of wie het zou kunnen zijn;
  • Artikel 28 : legt uit wat er dient te gebeuren met het paspoort ;
  • Sectie I, deel C, middelste kolom, punt 3: geeft de plaats aan waar de informatie dient te worden toegevoegd, eens het paspoort geregistreerd is door een andere instantie van afgifte dan de initiële instantie van afgifte.

In België specificeert de wetgeving dat het de BCP (via de regionale vleugels) is die verantwoordelijk is voor de registratie van de gegevens van de paspoorten van de paardachtigen afkomstig uit een andere lidstaat (artikel 37 van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank).

In de praktijk :

Gelet op de moeilijkheid die in de praktijk wordt ondervonden om alle ‘buitenlandse’ paspoorten te laten passeren via de BCP (CWBC/PPV) voor het aanbrengen van de stempel in deel c van sectie 1 van het paspoort of in hoofdstuk IV « identiteitscontrole » voor de paspoorten uitgereikt voor 1 januari 2016, wordt een tweede optie voorgesteld waarbij een beroep zou worden gedaan op de identificeerder.

De identificeerder die het identificatiedossier van de paardachtige invult vermeldt het UELN nummer van het PPV 056022 of de CWBC 056021

  • in sectie 1, deel C, punt 3 van de paspoorten afgeleverd na 1 januari 2016 en brengt zijn stempel aan, zet zijn handtekening en vermeldt de datum in de derde kolom ;
  • in hoofdstuk IV, derde kolom van de paspoorten afgeleverd voor 1 januari 2016 en brengt zijn stempel aan, zet zijn handtekening en vermeldt de datum in de laatste kolom.

 Het feit dat een identificatiedossier werd bezorgd aan de houder betekent dat de paardachtige gepre-encodeerd is in horseid.

Derhalve zou ik u willen vragen om het paspoort op voormelde wijze te willen invullen bij het controleren van een paardachtige afkomstig uit een andere lidstaat.

Hoogachtend,

Philippe Mortier

Directeur-generaal

Officiële Brief – 11/04/2017

Actualiteit van de BCP

L'actualité de la CBC

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Gepubliceerd op 10:33Publié 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

WHAT’S NEW ON HORSEID
Gepubliceerd op 11:00Publié 11:00

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken. Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden : de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder de mutatie « einde van houderschap»   Welke zijn hun voordelen : 1.    Mutatie « houder » De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden […]

Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.
Gepubliceerd op 16:33Publié 16:33

      Persbericht  Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken.  Vanaf 1 juni 2017 moeten […]

Identificatie van paardachtigen : artikelen 27 en 28 verordening 2015/262 – stempel deel C, sectie 1 van het paspoort
Gepubliceerd op 09:19Publié 09:19

Nota ter attentie van de identificeerders belast met het controleren van een paardachtige met een paspoort uitgereikt in een andere lidstaat dan België Hierbij vindt u de regels waaraan men zich dient te houden om in regel te zijn met de vereisten betreffende de registratie in de centrale gegevensbank (horseid) van de paspoorten afgeleverd voor […]

Onderzoek export paarden in België
Gepubliceerd op 16:34Publié 16:34

Beste, Ik ben studente handelswetenschappen aan de KU Leuven en in het kader van mijn masterproef onderzoek ik de export van paarden in België. Dit gebeurt in samenwerking met PaardenPunt Vlaanderen. Momenteel heb ik nog een tekort aan respondenten. De enquête staat open voor zowel exporteurs als binnenlandse verkopers, maar ik ben dus vooral nog […]

Nieuwe tarieven (oktober 2016)
Gepubliceerd op 10:40Publié 10:40

Nieuwe tarieven De verplichte identificatie van paardachtigen kan sinds april 2016 snel en eenvoudig online, via het platform www.horseid.be. U vermijdt op deze manier een pak papierwerk. De Belgische Confederatie van het Paard past nu ook de tarieven aan, waardoor het voordeliger wordt om uw paard online in te schrijven in de centrale databank. Kiest u er […]

NOUVEAU PROGRAMME ECOLE DE ELEVEURS 2016-2017
Gepubliceerd op 10:05Publié 10:05

Dit artikel bestaat niet in het Nederlands. Bekijk de Franse versie

Nota ter attentie van paardenstamboeken en hengstenhouders
Gepubliceerd op 11:31Publié 11:31

Nota opgemaakt door FAVV : Mevrouw, Mijnheer, Op 18 augustus jl. werd het koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de […]

FAVV – Paarden zonder gezondheidscertificaat : Nieuwe Maatregelen
Gepubliceerd op 15:55Publié 15:55

Nieuwe door paardenhouders na te leven maatregelen voor paarden afkomstig van andere Lidstaten die zonder gezondheidscertificaat in België zijn binnengebracht. De aanwezigheid van een gezondheidscertificaat bij het intracommunautaire verkeer van paarden is verplicht. Er bestaat één enkele uitzondering voor paarden die binnen de Benelux deelnemen aan een culturele manifestatie, bereden/geleid worden voor sportieve of recreatieve […]

Identificatie van paarden in de asielen
Gepubliceerd op 16:09Publié 16:09

Nota aan de asielen van paardachtigen: Mevrouw, Mijnheer, Op 1 januari 2016 werd een nieuwe verordening van kracht (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort). Een nieuw […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp