Opletten – Vertraging in de werking van de dossiers 

De BCP en de regionales vleugels  (PaardenPunt Vlaanderen en CWBC)  hebben te kampen gehad met onvoorziene technische problemen ingevolge het overstappen naar een nieuw informatica systeem.Hierdoor was de centrale databank één volledige maand niet operatief.

Als gevolg hiervan heeft de verwerking van dossiers vertraging opgelopen. De medewerkers zetten alles op alles om de veelheid aan dossiers zo spoedig mogelijk te verwerken. Wij vragen u vriendelijk om geduld uit te oefenen. 

Voor dringende dossiers raden we aan om uw aanvraag, mutatie of opzoeking te doen via het nieuwe online platform HorseID
De BCP en de regionale vleugels zullen tijdelijk enkel  van 09 tot 12u telefonisch bereikbaar zijn.
Bedankt voor jullie begrip en geduld.

 

 Nieuwe campagne HorseID

Visueel_HorseID

De Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP)

De Belgische Confederatie van het Paard is de nationale koepelorganisatie van de paardensector, met twee regionale vleugels: het PaardenPunt Vlaanderen (voordien Vlaamse Confederatie van het Paard -VCP) en de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval (CWBC), die elk op hun beurt drie pijlers hebben: fokkerij, gebruikers en beroepen – opleiding.

De BCP is voornamelijk gekend als beheerder van de centrale gegevensbank, waarin alle paardachtigen op Belgisch grondgebied verplicht worden geregistreerd.

Dankzij dit project van ‘verplichte identificatie’ heeft de BCP een vaste positie bekomen als gesprekspartner voor de federale overheid en zelfs als uitvoerder van een overheidsopdracht.

Daarnaast stelt de BCP zich als doel de belangen van haar leden en van de paardensector in het algemeen te behartigen, o.a. door het verzekeren van een officiële sectorale vertegenwoordiging ten opzichte van de federale overheid, het Brussels hoofdstedelijk gewest en de beroepsorganisaties op federaal en Europees vlak.

Vandaag vertegenwoordigt de Belgische Confederatie van het Paard :

  • 35 fokverenigingen met meer dan 15.000 leden;
  • Meer dan 250.000 geregistreerde paarden;
  • circa 10 sport-, en beroeps- en recreatieve organisaties met meer dan 80.000 leden;
  • circa 25 organisaties, verantwoordelijk voor de pijler ‘beroepen & opleiding’ binnen de paardensector.

Actualiteit van de BCP

FAVV – Paarden zonder gezondheidscertificaat : Nieuwe Maatregelen
Created on 10/05/16 15:55

Nieuwe door paardenhouders na te leven maatregelen voor paarden afkomstig van andere Lidstaten die zonder gezondheidscertificaat in België zijn binnengebracht. De aanwezigheid van een gezondheidscertificaat bij het intracommunautaire verkeer van paarden is verplicht. Er bestaat één enkele uitzondering voor paarden die binnen de Benelux deelnemen aan een culturele manifestatie, bereden/geleid worden voor sportieve of recreatieve […]

Identificatie van paarden in de asielen
Created on 15/03/16 16:09

Nota aan de asielen van paardachtigen: Mevrouw, Mijnheer, Op 1 januari 2016 werd een nieuwe verordening van kracht (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort). Een nieuw […]

Nota ter attentie van de uitbaters van manege, pensions voor paarden, … : Identificatie van paardachtigen
Created on 15:50

Nota opgemaakt door FOD Volksgezonheid: Mevrouw, Mijnheer, Met dit schrijven zou ik u op de hoogte willen brengen van uw verplichtingen als houder van paardachtigen en/of verantwoordelijke van een site waar paardachtigen worden ondergebracht. Op 1 januari 2016 werd een nieuwe verordening van kracht (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling […]

Newsletter voor de dierenartsen: Identificatie van paardachtigen
Created on 04/03/16 13:09

Newsletter voor de dierenartsen Identificatie van paardachtigen – wijziging van de regels voor de identificatie van paardachtigen vanaf 14 maart 2016 Op 1 januari 2016 werd een nieuwe Europese verordening[1] van kracht. De Belgische wetgeving werd herzien en aangepast na heel wat overleg met de sector. Het koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de […]

PAARDENVIRUS VRAAGT OM GEPASTE MAATREGELEN
Created on 19/02/15 13:37

GEEN REDEN TOT PANIEK Een manege in Alken moest tijdens de voorbije week 4 paarden met verlammingsverschijnselen laten inslapen. Al snel deden geruchten de ronde dat het Rhinopneumie virus (Equine Herpes Virus type 1 of EHV1) hiervan de oorzaak zou zijn en finaal werd dit gisteren officieel bevestigd door het meldpunt Equi Focus Point Belgium […]

FAVV: Omzendbrief met betrekking tot de vereisten voor als donor fungerende paardachtigen waarvan sperma, embryo’s of eicellen in het handelsverkeer worden gebracht
Created on 30/09/14 11:01

FAVV heeft vandaag een nieuwe omzenbrief met betrekking tot de vereisten voor als donor fungerende paardachtigen waarvan sperma, embryo’s of eicellen in het handelsverkeer worden gebracht gepubliceerd. VAN TOEPASSING VANAF 01/10/2014 Omzendbrief raadplegen.

NOUVEAU PROGRAMME ECOLE DE ELEVEURS 2014-2015
Created on 10:04

Dit artikel bestaat niet in het Nederlands. Bekijk de Franse versie

UITNODIGING STUDIENAMIDDAG ASIELPAARDEN – 4 OKTOBER 2014
Created on 15/09/14 08:27

In naam van de “Stichting voor paarden in nood” nodigen wij u van harte uit voor de Studienamiddag Asielpaarden. De stichting hoopt u op zaterdag 4 oktober 2014 – Werelddierendag – te mogen verwelkomen op de campus van de Faculteit Diergeneeskunde (UGent – Merelbeke). Deelnemen is gratis maar u dient wel voorafgaandelijk in te schrijven […]

TER HERINNERING: IDENTIFICATIETERMIJNEN
Created on 01/09/14 11:55

Op basis van de reglementering dient elke paardachtige, geboren op Belgisch grondgebied, geïdentificeerd te worden voor 31/12 van het jaar van geboorte of binnen de zes maanden na de geboorte, indien geboren na 30 juni. De identificatie bestaat uit: de inplanting van een microchip de invulling van het identificatiedossier door een dierenarts identificeerder Het identificatiedossier moet door de dierenarts binnen de […]

WIE KAN EEN PAARDACHTIGE UITSLUITEN UIT DE VOEDSELKETEN?
Created on 11:49

Hierbij een samenvatting van de regels die van toepassing zijn voor het vermelden in het paspoort van de uitsluiting uit de voedselketen van paardachtigen: Wie kan een paardachtige uitsluiten uit de voedselketen? De houder of de eigenaar, geheel vrijwillig: hij vult deel II van de bijlage IX (medische behandelingen) van het paspoort in en stuurt deze informatie (binnen de 8 […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Callcenter: 0900/10.103