Nieuwe tarieven

Q16_2009_CBC/BCP_Tarief_A4_NL_04.indd

De verplichte identificatie van paardachtigen kan sinds april van dit jaar snel en eenvoudig online, via het platform www.horseid.be. U vermijdt op deze manier een pak papierwerk.

De Belgische Confederatie van het Paard past nu ook de tarieven aan, waardoor het voordeliger wordt om uw paard online in te schrijven in de centrale databank. Kiest u er toch voor om uw paard op de traditionele, niet-digitale manier te laten encoderen, dan zal u daar voortaan meer voor betalen.

CORRECTE IDENTIFICATIE VAN PAARDACHTIGEN

 • Wettelijk verplicht in België sinds 2008
 • Microchip
 • Europees conform paspoort
 • Registratie in de centrale databank

ER IS NU EEN ONLINE PLATFORM OM UW PAARDACHTIGEN TE BEHEREN*

 • Een persoonlijk profiel aanmaken en beheren
 • Uw paardachtigen correct identificeren
 • Veilig online betalen
 • Elke stap online raadplegen
 • Mutaties beheren

*Zoals vereist door de wet – Koninklijk Besluit 16/02/2016.

DE VOORDELEN VAN HORSEID

 • Eenvoudig: Encodering van een paardachtige in enkele stappen.
 • Snel: Bevestiging en opsturen van officiële documenten per email binnen de 48 uren na het beëindigen van uw aanvraag** (betaling inbegrepen).
 • Veilig: Bescherming van uw gegevens volgens de wet op het privéleven.
 • Toegankelijk: Opvolging en aanpassing van het dossier van uw paardachtige (aanvragen en mutaties).
 • Goedkoper tarief: Voordelig tarief voor de online identificaties via HorseID.

**Aanmaak van een paspoort zo snel als mogelijk.

NIEUWE TARIEVEN INCL. BTW VOOR OPNAME IN DATABANK VANAF 01/10/2016***

Online identificatie voordeliger Online Papier
Paardachtige zonder afstamming (paspoort Equipas inbegrepen) € 66,65 € 96,80
Paardachtige (zonder aflevering van een paspoort Equipas) € 43,53 € 60,50
Slachtveulen € 18,15 € 36,30

***Tarieven incl. btw vastgelegd door Ministerieel Besluit 10/08/2016. Jaarlijkse indexering. Noodprocedure op papier: supplement van 30 euro.

 

De Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP)

De Belgische Confederatie van het Paard is de nationale koepelorganisatie van de paardensector, met twee regionale vleugels: het PaardenPunt Vlaanderen (voordien Vlaamse Confederatie van het Paard -VCP) en de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval (CWBC), die elk op hun beurt drie pijlers hebben: fokkerij, gebruikers en beroepen – opleiding.

De BCP is voornamelijk gekend als beheerder van de centrale gegevensbank, waarin alle paardachtigen op Belgisch grondgebied verplicht worden geregistreerd.

Dankzij dit project van ‘verplichte identificatie’ heeft de BCP een vaste positie bekomen als gesprekspartner voor de federale overheid en zelfs als uitvoerder van een overheidsopdracht.

Daarnaast stelt de BCP zich als doel de belangen van haar leden en van de paardensector in het algemeen te behartigen, o.a. door het verzekeren van een officiële sectorale vertegenwoordiging ten opzichte van de federale overheid, het Brussels hoofdstedelijk gewest en de beroepsorganisaties op federaal en Europees vlak.

Vandaag vertegenwoordigt de Belgische Confederatie van het Paard :

 • 35 fokverenigingen met meer dan 15.000 leden;
 • Meer dan 250.000 geregistreerde paarden;
 • circa 10 sport-, en beroeps- en recreatieve organisaties met meer dan 80.000 leden;
 • circa 25 organisaties, verantwoordelijk voor de pijler ‘beroepen & opleiding’ binnen de paardensector.

Actualiteit van de BCP

Identificatie van paardachtigen : artikelen 27 en 28 verordening 2015/262 – stempel deel C, sectie 1 van het paspoort
Created on 20/04/17 09:19

Nota ter attentie van de identificeerders belast met het controleren van een paardachtige met een paspoort uitgereikt in een andere lidstaat dan België Hierbij vindt u de regels waaraan men zich dient te houden om in regel te zijn met de vereisten betreffende de registratie in de centrale gegevensbank (horseid) van de paspoorten afgeleverd voor […]

Onderzoek export paarden in België
Created on 27/02/17 16:34

Beste, Ik ben studente handelswetenschappen aan de KU Leuven en in het kader van mijn masterproef onderzoek ik de export van paarden in België. Dit gebeurt in samenwerking met PaardenPunt Vlaanderen. Momenteel heb ik nog een tekort aan respondenten. De enquête staat open voor zowel exporteurs als binnenlandse verkopers, maar ik ben dus vooral nog […]

NOUVEAU PROGRAMME ECOLE DE ELEVEURS 2016-2017
Created on 20/09/16 10:05

Dit artikel bestaat niet in het Nederlands. Bekijk de Franse versie

Nota ter attentie van paardenstamboeken en hengstenhouders
Created on 26/08/16 11:31

Nota opgemaakt door FAVV : Mevrouw, Mijnheer, Op 18 augustus jl. werd het koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de […]

FAVV – Paarden zonder gezondheidscertificaat : Nieuwe Maatregelen
Created on 10/05/16 15:55

Nieuwe door paardenhouders na te leven maatregelen voor paarden afkomstig van andere Lidstaten die zonder gezondheidscertificaat in België zijn binnengebracht. De aanwezigheid van een gezondheidscertificaat bij het intracommunautaire verkeer van paarden is verplicht. Er bestaat één enkele uitzondering voor paarden die binnen de Benelux deelnemen aan een culturele manifestatie, bereden/geleid worden voor sportieve of recreatieve […]

Identificatie van paarden in de asielen
Created on 15/03/16 16:09

Nota aan de asielen van paardachtigen: Mevrouw, Mijnheer, Op 1 januari 2016 werd een nieuwe verordening van kracht (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort). Een nieuw […]

Nota ter attentie van de uitbaters van manege, pensions voor paarden, … : Identificatie van paardachtigen
Created on 15:50

Nota opgemaakt door FOD Volksgezonheid: Mevrouw, Mijnheer, Met dit schrijven zou ik u op de hoogte willen brengen van uw verplichtingen als houder van paardachtigen en/of verantwoordelijke van een site waar paardachtigen worden ondergebracht. Op 1 januari 2016 werd een nieuwe verordening van kracht (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling […]

Newsletter voor de dierenartsen: Identificatie van paardachtigen
Created on 04/03/16 13:09

Newsletter voor de dierenartsen Identificatie van paardachtigen – wijziging van de regels voor de identificatie van paardachtigen vanaf 14 maart 2016 Op 1 januari 2016 werd een nieuwe Europese verordening[1] van kracht. De Belgische wetgeving werd herzien en aangepast na heel wat overleg met de sector. Het koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de […]

PAARDENVIRUS VRAAGT OM GEPASTE MAATREGELEN
Created on 19/02/15 13:37

GEEN REDEN TOT PANIEK Een manege in Alken moest tijdens de voorbije week 4 paarden met verlammingsverschijnselen laten inslapen. Al snel deden geruchten de ronde dat het Rhinopneumie virus (Equine Herpes Virus type 1 of EHV1) hiervan de oorzaak zou zijn en finaal werd dit gisteren officieel bevestigd door het meldpunt Equi Focus Point Belgium […]

FAVV: Omzendbrief met betrekking tot de vereisten voor als donor fungerende paardachtigen waarvan sperma, embryo’s of eicellen in het handelsverkeer worden gebracht
Created on 30/09/14 11:01

FAVV heeft vandaag een nieuwe omzenbrief met betrekking tot de vereisten voor als donor fungerende paardachtigen waarvan sperma, embryo’s of eicellen in het handelsverkeer worden gebracht gepubliceerd. VAN TOEPASSING VANAF 01/10/2014 Omzendbrief raadplegen.

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Callcenter: 0900/10.103