WHAT’S NEW ON HORSEID

new-2

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken.

Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden :

 • de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder
 • de mutatie « einde van houderschap»

 

Welke zijn hun voordelen :

1.    Mutatie « houder »

De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden met de melding van het klantnummer van de nieuwe houder.  Om de overdracht te vergemakkelijken wordt nu ook de mogelijkheid gegeven om het email adres te melden.

HorseID biedt nu ook  de mogelijkheid aan om een mutatie door de nieuwe houder in te geven, dit bij het oproepen van de paardachtige die hij op zijn naam wil registreren (oproeping op basis van chipnr of UELN)

Elke mutatieaanvraag dient door beide partijen bevestigd te worden ongeacht wie de aanvraag opgestart heeft. Beide partijen zullen een bericht per mail ontvangen.

Voordelen :

 • sneller
 • eenvoudiger
 • kan door zowel de oude houder als de nieuwe houder opgestart worden
 • dient door de andere partij te worden bevestigd
 • Zonder opvolging binnen de gestelde termijn (30 dagen) wordt de mutatie automatisch aangemaakt en effectief.

OPGELET : overeenkomstig de reglementering beheert de databank enkel en alleen houdersgegevens en GEEN eigenaars van paardachtigen.

Houder : « Elke natuurlijke of rechtspersoon die het eigendomsrecht heeft over, of in het bezit is van een paardachtige of belast is met het houden ervan, al dan niet tegen financiële vergoeding, zowel permanent als tijdelijk, ook tijdens het vervoer, op een markt of tijdens een wedstrijd, races of culturele evenementen. »

2.    Mutatie « einde van houderschap »

Met de  mutatie « einde van houderschap » kan de houder gemakkelijk paardachtigen uit zijn houderschapslijst afmelden.  Bijvoorbeeld, wanneer een paardachtige nog steeds op uw lijst vermeld staat maar verkocht werd of uw bedrijf verlaten heeft en u hebt geen gegevens van de nieuwe houder, dan kan deze mutatie gebruikt worden om de paardachtige af te melden.

Opgelet, er bestaan andere mutaties:

 • Mutatie Sterfte : gestorven paardachtigen
 • Mutatie Export  : paardachtigen die het Belgisch grondgebied verlaten hebben
 • Mutatie houder : paardachtigen die van houder veranderen en het klantnummer of emailadres van de vorige houder of nieuwe houder is gekend.

Voordelen:

 • Sneller
 • Eenvoudiger
 • Update van de houderschapslijst

Hoe kan deze mutatie ingegeven worden?

Informatie met de verschillende stappen vindt u terug op de BCP website.

Ter herinnering, De mutaties kunnen enkel en alleen ingegeven worden voor paardachtigen die in de centrale gegevensbank geïdentificeerd en geregistreerd zijn.  .

* Geïdentificeerd en geregistreerd paardachtige : paardachtige voorzien van een conform paspoort, geïdentificeerd met een microchip en definitief geregistreerd in de centrale gegevensbank.

Actualiteit van de BCP

L'actualité de la CBC

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Gepubliceerd op 10:33Publié 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

WHAT’S NEW ON HORSEID
Gepubliceerd op 11:00Publié 11:00

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken. Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden : de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder de mutatie « einde van houderschap»   Welke zijn hun voordelen : 1.    Mutatie « houder » De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden […]

Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.
Gepubliceerd op 16:33Publié 16:33

      Persbericht  Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken.  Vanaf 1 juni 2017 moeten […]

Identificatie van paardachtigen : artikelen 27 en 28 verordening 2015/262 – stempel deel C, sectie 1 van het paspoort
Gepubliceerd op 09:19Publié 09:19

Nota ter attentie van de identificeerders belast met het controleren van een paardachtige met een paspoort uitgereikt in een andere lidstaat dan België Hierbij vindt u de regels waaraan men zich dient te houden om in regel te zijn met de vereisten betreffende de registratie in de centrale gegevensbank (horseid) van de paspoorten afgeleverd voor […]

Onderzoek export paarden in België
Gepubliceerd op 16:34Publié 16:34

Beste, Ik ben studente handelswetenschappen aan de KU Leuven en in het kader van mijn masterproef onderzoek ik de export van paarden in België. Dit gebeurt in samenwerking met PaardenPunt Vlaanderen. Momenteel heb ik nog een tekort aan respondenten. De enquête staat open voor zowel exporteurs als binnenlandse verkopers, maar ik ben dus vooral nog […]

Nieuwe tarieven (oktober 2016)
Gepubliceerd op 10:40Publié 10:40

Nieuwe tarieven De verplichte identificatie van paardachtigen kan sinds april 2016 snel en eenvoudig online, via het platform www.horseid.be. U vermijdt op deze manier een pak papierwerk. De Belgische Confederatie van het Paard past nu ook de tarieven aan, waardoor het voordeliger wordt om uw paard online in te schrijven in de centrale databank. Kiest u er […]

NOUVEAU PROGRAMME ECOLE DE ELEVEURS 2016-2017
Gepubliceerd op 10:05Publié 10:05

Dit artikel bestaat niet in het Nederlands. Bekijk de Franse versie

Nota ter attentie van paardenstamboeken en hengstenhouders
Gepubliceerd op 11:31Publié 11:31

Nota opgemaakt door FAVV : Mevrouw, Mijnheer, Op 18 augustus jl. werd het koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de […]

FAVV – Paarden zonder gezondheidscertificaat : Nieuwe Maatregelen
Gepubliceerd op 15:55Publié 15:55

Nieuwe door paardenhouders na te leven maatregelen voor paarden afkomstig van andere Lidstaten die zonder gezondheidscertificaat in België zijn binnengebracht. De aanwezigheid van een gezondheidscertificaat bij het intracommunautaire verkeer van paarden is verplicht. Er bestaat één enkele uitzondering voor paarden die binnen de Benelux deelnemen aan een culturele manifestatie, bereden/geleid worden voor sportieve of recreatieve […]

Identificatie van paarden in de asielen
Gepubliceerd op 16:09Publié 16:09

Nota aan de asielen van paardachtigen: Mevrouw, Mijnheer, Op 1 januari 2016 werd een nieuwe verordening van kracht (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort). Een nieuw […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp