PAARDENVIRUS VRAAGT OM GEPASTE MAATREGELEN

vlaamspaardenloketGEEN REDEN TOT PANIEK

Een manege in Alken moest tijdens de voorbije week 4 paarden met verlammingsverschijnselen laten inslapen. Al snel deden geruchten de ronde dat het Rhinopneumie virus (Equine Herpes Virus type 1 of EHV1) hiervan de oorzaak zou zijn en finaal werd dit gisteren officieel bevestigd door het meldpunt Equi Focus Point Belgium (EFPB) via een uiterst snelle analyse uitgevoerd door het CODA. Momenteel staan er nog 7 paarden op het bedrijf met koorts. Het zijn pijnlijke en bange dagen voor deze manege. Ook andere paardenliefhebbers maken zich zorgen, maar er is zeker geen reden tot paniek. Het Vlaams Paardenloket raadt iedereen aan om waakzaam te zijn. Het bedrijf in Alken is reeds enige tijd gesloten. Aangezien Rhinopneumonie een infectie is die zich verspreidt door direct contact en slechts in zeer beperkte mate via de lucht, zijn verdere maatregelen buiten een strikte quarantaine op dit moment niet vereist.

60% paarden drager virus

Wanneer er zich een aantal uitbraken van Rhinopneumonie voordoen, heerst er terecht ongerustheid onder de paardenhouders. De situatie is natuurlijk uitermate ernstig voor de getroffen bedrijven, maar het is belangrijk om het geheel in het juiste perspectief te blijven bekijken. Rhinopneumonie is sterk verspreid onder de paarden en voorzichtige schattingen geven aan dat 60% of meer van de paarden drager zijn van het virus. Het is vrijwel onmogelijk is om een paardenpopulatie te vinden die vrij is van het bewuste virus.

Zelden ernstige ziekteverschijnselen

Het merendeel van de infecties verloopt gelukkig zonder erge ziekteverschijnselen en blijft meestal beperkt tot milde griepachtige symptomen (koorts en neusvloei gedurende enkele dagen). Er zijn helaas uitzonderingen: drachtige merries lopen het risico om te gaan aborteren en in zeldzame gevallen kunnen paarden de gevreesde verlammingsverschijnselen gaan vertonen waarmee de manege in Alken geconfronteerd werd.

Maatregelen bij een uitbraak

Zieke paarden doch zeker de geaborteerde veulens kunnen grote hoeveelheden virus verspreiden. De overdracht gebeurt door nauw en direct contact met andere paarden. Daarom dienen stallen met zieke dieren gedurende minstens een drietal weken geblokkeerd te worden. Ook de overdracht van speeksel, haar of neusvloei via een persoon of materiaal van het ene op het andere paard valt onder het begrip direct contact. Via de lucht kan het virus zich slechts over enkele meters verspreiden. Het virus gaat dus quasi onmogelijk via de lucht van het ene gebouw naar het andere gebouw over. Bedrijven in de buurt lopen met andere woorden weinig risico, zolang er geen nauw contact met het aangetaste bedrijf is of recent geweest is.

Indien u een geval van Rhinopneumonie vermoedt, dient u onmiddellijk uw dierenarts te verwittigen en, in afwachting van een diagnose, ervoor te zorgen dat de betrokken paarden niet met andere paarden in contact komen. Indien u een verdacht of ziek paard hebt aangeraakt, kan u best uw kleding wisselen en douchen voordat u naar een ander paard gaat. Het is van groot belang om bij vermoeden van Rhinopneumonie zo snel mogelijk stalen te laten nemen om de ziekte met zekerheid te bevestigen.

Het is erg belangrijk dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid opneemt, de situatie meedeelt aan andere paardeneigenaars en tijdelijk alle contact met andere bedrijven stopzet.  De klassieke regels van quarantaine dienen gevolgd te worden zijnde stop van alle in- en uitgaande paarden, respecteren van de elementaire hygiëne en beperking van de toegang tot het bedrijf (enkel de essentiële personen).

Deze maatregel is van het allergrootste belang en kan een verdere verspreiding indijken. Een algemeen transportverbod wordt soms voorgesteld doch is een zeer ingrijpende maatregel en die ook in andere landen niet toegepast, precies omdat vooral direct contact met de aangetaste dieren de belangrijkste bron van verspreiding is. Tevens kan de overheid geen maatregelen opleggen aangezien Rhinopneumonie geen aangifteplichtige of officiële ziekte is bij het paard. Het is tevens niet verantwoord om verdachte en/of geparalyseerde paarden door te sturen naar een kliniek. Doorverwijzen verplaatst het probleem en in het geval van neerliggende paarden kan door het transport de toestand nog meer gecompromitteerd worden. Een ondersteunende behandeling van de aangetaste paarden dient op de plaats van quarantaine doorgevoerd te worden.

Preventie

Jaarlijks zijn er uitbraken van Rhinopneumonie. Dierenartsen raden aan om paarden op geregelde basis te vaccineren. Hoewel het vaccin geen volledige garantie biedt, induceert het bij  paarden die regelmatig gevaccineerd worden een vrij goede weerstand tegen het virus. Daardoor zullen ze enerzijds andere paarden minder besmetten en zijn ze zelf beter beschermd tegen infectie uitgaande van andere paarden. Helaas merkt de Faculteit Diergeneeskunde (UGent) hierbij op dat hier nog wat werk aan de winkel is. “We zien Rhinopneumonie jaarlijks weerkeren. Momenteel is er een rush naar vaccins. Eenmaal de storm gaat liggen, vergeten paardenhouders vaak hun paarden verder tegen Rhinopneumonie te vaccineren of hechten ze er gewoon minder belang aan. Twee jaar later keert de boemerang dan terug met alle gevolgen van dien…” aldus professor Dr. Frank Gasthuys, decaan van de Faculteit.

Uitstellen van evenementen?

Als de nodige maatregelen ad rem genomen zijn, kan het virus zich quasi onmogelijk verder verspreiden. Toch blijven paardenliefhebbers erg ongerust en vragen zich af of ze hun paarden moeten binnen houden en wedstrijden of andere evenementen geannuleerd moeten worden. Het meldpunt EFPB ziet geen reden of mogelijkheid om dit van overheidswege op te leggen: “Het uitstellen van evenementen is een keuze die door de organisatoren dient gemaakt te worden waarbij het risico (bv. waar komen de deelnemende paarden vandaan? Zijn ze gevaccineerd? Hebben de aangeboden paarden een hoge koorts? …) geval per geval dient ingeschat te worden. Een algemeen vervoersverbod voor paarden in de betrokken regio is niet aan de orde en kan niet afgedwongen worden.”

Een uitgebreid dossier over Rhinopneumonie vindt u op de website van de vzw Vlaams Paardenloket: www.vlaamspaardenloket.be

MEER INFO: VZW VLAAMS PAARDENLOKET www.vlaamspaardenloket.be

Bron: Vlaams Paardenloket i.s.m. Faculteit Diergeneeskunde en Equi Focus Point Belgium

Actualiteit van de BCP

L'actualité de la CBC

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Gepubliceerd op 10:33Publié 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

WHAT’S NEW ON HORSEID
Gepubliceerd op 11:00Publié 11:00

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken. Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden : de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder de mutatie « einde van houderschap»   Welke zijn hun voordelen : 1.    Mutatie « houder » De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden […]

Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.
Gepubliceerd op 16:33Publié 16:33

      Persbericht  Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken.  Vanaf 1 juni 2017 moeten […]

Identificatie van paardachtigen : artikelen 27 en 28 verordening 2015/262 – stempel deel C, sectie 1 van het paspoort
Gepubliceerd op 09:19Publié 09:19

Nota ter attentie van de identificeerders belast met het controleren van een paardachtige met een paspoort uitgereikt in een andere lidstaat dan België Hierbij vindt u de regels waaraan men zich dient te houden om in regel te zijn met de vereisten betreffende de registratie in de centrale gegevensbank (horseid) van de paspoorten afgeleverd voor […]

Onderzoek export paarden in België
Gepubliceerd op 16:34Publié 16:34

Beste, Ik ben studente handelswetenschappen aan de KU Leuven en in het kader van mijn masterproef onderzoek ik de export van paarden in België. Dit gebeurt in samenwerking met PaardenPunt Vlaanderen. Momenteel heb ik nog een tekort aan respondenten. De enquête staat open voor zowel exporteurs als binnenlandse verkopers, maar ik ben dus vooral nog […]

Nieuwe tarieven (oktober 2016)
Gepubliceerd op 10:40Publié 10:40

Nieuwe tarieven De verplichte identificatie van paardachtigen kan sinds april 2016 snel en eenvoudig online, via het platform www.horseid.be. U vermijdt op deze manier een pak papierwerk. De Belgische Confederatie van het Paard past nu ook de tarieven aan, waardoor het voordeliger wordt om uw paard online in te schrijven in de centrale databank. Kiest u er […]

NOUVEAU PROGRAMME ECOLE DE ELEVEURS 2016-2017
Gepubliceerd op 10:05Publié 10:05

Dit artikel bestaat niet in het Nederlands. Bekijk de Franse versie

Nota ter attentie van paardenstamboeken en hengstenhouders
Gepubliceerd op 11:31Publié 11:31

Nota opgemaakt door FAVV : Mevrouw, Mijnheer, Op 18 augustus jl. werd het koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de […]

FAVV – Paarden zonder gezondheidscertificaat : Nieuwe Maatregelen
Gepubliceerd op 15:55Publié 15:55

Nieuwe door paardenhouders na te leven maatregelen voor paarden afkomstig van andere Lidstaten die zonder gezondheidscertificaat in België zijn binnengebracht. De aanwezigheid van een gezondheidscertificaat bij het intracommunautaire verkeer van paarden is verplicht. Er bestaat één enkele uitzondering voor paarden die binnen de Benelux deelnemen aan een culturele manifestatie, bereden/geleid worden voor sportieve of recreatieve […]

Identificatie van paarden in de asielen
Gepubliceerd op 16:09Publié 16:09

Nota aan de asielen van paardachtigen: Mevrouw, Mijnheer, Op 1 januari 2016 werd een nieuwe verordening van kracht (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort). Een nieuw […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp