Newsletter voor de dierenartsen: Identificatie van paardachtigen

logo SPF FOD

Newsletter voor de dierenartsen

Identificatie van paardachtigen – wijziging van de regels voor de identificatie van paardachtigen vanaf 14 maart 2016

Op 1 januari 2016 werd een nieuwe Europese verordening[1] van kracht. De Belgische wetgeving werd herzien en aangepast na heel wat overleg met de sector. Het koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank zal begin maart worden gepubliceerd om 10 dagen later in werking te treden. Het zal het huidige koninklijk besluit van 26 september 2013 vervangen.

Nieuwe bepalingen vanaf half maart 2016 :

  • Inplanting van de microchip :

Het inplanten van de microchip is niet langer enkel en alleen voorbehouden aan de identificeerders!

Voor elke behandeling moet de dierenarts de identiteit en de gezondheidsstatus van een paardachtige controleren. Indien de paardachtige geen microchip heeft, moet de dierenarts er een inplanten vooraleer hij een medische behandeling toedient.

  • Medische behandelingen:

Indien de paardachtige niet uitgesloten is uit de voedselketen en de behandeling niet toegelaten is voor voedselproducerende dieren,  bevestigt de dierenarts de uitsluiting van de paardachtige in het paspoort door hoofdstuk IX (voor paspoorten afgegeven voor 01/01/2016) of sectie II (voor paspoorten afgegeven na 01/01/2016) in te vullen.

Binnen de 14 dagen na het toedienen van de behandeling die de oorzaak is van de uitsluiting, meldt de dierenarts de uitsluiting aan de centrale gegevensbank of encodeert die rechtstreeks (via het extranet van de BCP : www.horseid.be[2], met behulp van een login en een paswoord).

Ter herinnering: er bestaat een samenvattend document over de toediening van geneesmiddelen bij paardachtigen, dat kan worden geraadpleegd op de website van het FAGG.

Er werd een nieuwe handleiding opgesteld voor het opmaken van het signalement. Voortaan gelden dezelfde regels voor het ganse Belgische grondgebied. Het signalement bevat 2 aparte delen: een grafisch signalement (reeds van toepassing) en een beschrijvend signalement (bestaande uit een aantal te selecteren criteria). Het document kan worden geraadpleegd en gedownload via de website van BCP.

De informaticatoepassing voor het beheer van de centrale gegevensbank verandert vanaf 16 maart 2016. De nieuwe applicatie, HorseID, zal u de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot een extranet (www.horseid.be) voor het raadplegen van de gegevens. Van zodra het systeem is opgestart, zult u een e-mail ontvangen met daarin uw login en paswoord (ongewijzigd in vergelijking met de vroegere applicatie). Indien u echter geen toegang meer zou hebben, gelieve dan contact op te nemen met de Belgische Confederatie van het Paard vzw.

Het identificatiedossier mag ofwel door een identificeerder ofwel door een stamboekafgevaardigde worden ingevuld. In ieder geval is het absoluut noodzakelijk om op het moment dat het dossier wordt ingevuld:

  • Het dier te controleren op tekens of merken van een eerdere identificatie;
  • De leeftijd van de paardachtige te controleren;
  • Het microchipchipnummer van een paardachtige te controleren indien het dier er al een heeft op het moment dat het identificatiedossier wordt ingevuld ;
  • Het identificatiedossier correct in te vullen (inplantingsplaats van de microchip, grafisch signalement, hermerkingsnummer , …………) en het dossier terug te zenden binnen de 10 werkdagen na het invullen ervan.

Ter herinnering : enkel de dierenartsen mogen microchips inplanten.

Voor meer informatie, kunt u terecht op de volgende websites:


[1] Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort)

[2] Via ‘Paarden zoeken‘

 

Actualiteit van de BCP

L'actualité de la CBC

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Gepubliceerd op 10:33Publié 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

WHAT’S NEW ON HORSEID
Gepubliceerd op 11:00Publié 11:00

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken. Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden : de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder de mutatie « einde van houderschap»   Welke zijn hun voordelen : 1.    Mutatie « houder » De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden […]

Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.
Gepubliceerd op 16:33Publié 16:33

      Persbericht  Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken.  Vanaf 1 juni 2017 moeten […]

Identificatie van paardachtigen : artikelen 27 en 28 verordening 2015/262 – stempel deel C, sectie 1 van het paspoort
Gepubliceerd op 09:19Publié 09:19

Nota ter attentie van de identificeerders belast met het controleren van een paardachtige met een paspoort uitgereikt in een andere lidstaat dan België Hierbij vindt u de regels waaraan men zich dient te houden om in regel te zijn met de vereisten betreffende de registratie in de centrale gegevensbank (horseid) van de paspoorten afgeleverd voor […]

Onderzoek export paarden in België
Gepubliceerd op 16:34Publié 16:34

Beste, Ik ben studente handelswetenschappen aan de KU Leuven en in het kader van mijn masterproef onderzoek ik de export van paarden in België. Dit gebeurt in samenwerking met PaardenPunt Vlaanderen. Momenteel heb ik nog een tekort aan respondenten. De enquête staat open voor zowel exporteurs als binnenlandse verkopers, maar ik ben dus vooral nog […]

Nieuwe tarieven (oktober 2016)
Gepubliceerd op 10:40Publié 10:40

Nieuwe tarieven De verplichte identificatie van paardachtigen kan sinds april 2016 snel en eenvoudig online, via het platform www.horseid.be. U vermijdt op deze manier een pak papierwerk. De Belgische Confederatie van het Paard past nu ook de tarieven aan, waardoor het voordeliger wordt om uw paard online in te schrijven in de centrale databank. Kiest u er […]

NOUVEAU PROGRAMME ECOLE DE ELEVEURS 2016-2017
Gepubliceerd op 10:05Publié 10:05

Dit artikel bestaat niet in het Nederlands. Bekijk de Franse versie

Nota ter attentie van paardenstamboeken en hengstenhouders
Gepubliceerd op 11:31Publié 11:31

Nota opgemaakt door FAVV : Mevrouw, Mijnheer, Op 18 augustus jl. werd het koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de […]

FAVV – Paarden zonder gezondheidscertificaat : Nieuwe Maatregelen
Gepubliceerd op 15:55Publié 15:55

Nieuwe door paardenhouders na te leven maatregelen voor paarden afkomstig van andere Lidstaten die zonder gezondheidscertificaat in België zijn binnengebracht. De aanwezigheid van een gezondheidscertificaat bij het intracommunautaire verkeer van paarden is verplicht. Er bestaat één enkele uitzondering voor paarden die binnen de Benelux deelnemen aan een culturele manifestatie, bereden/geleid worden voor sportieve of recreatieve […]

Identificatie van paarden in de asielen
Gepubliceerd op 16:09Publié 16:09

Nota aan de asielen van paardachtigen: Mevrouw, Mijnheer, Op 1 januari 2016 werd een nieuwe verordening van kracht (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort). Een nieuw […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp