Inleiding op de nieuwsberichten

De Belgische Confederatie van het Paard vzw vertolkt een belangrijke informatieve rol naar de paardensector toe.

De BCP wil enerzijds duidelijke informatie beschikbaar stellen voor de paardensector over diverse federale materies en niet alleen over de verplichte identificatie van alle paardachtigen op Belgisch grondgebied, maar tevens over besmettelijke ziekten, paardenwelzijn, voedselketeninformatie, gezondheidscertificaten, BTW, enz.

Anderzijds zal de BCP alle betrokkenen uit de sector op de hoogte houden van noemenswaardig nationaal en internationaal nieuws door het opstellen van nieuwsberichten.

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp